Bản Quyền

Những bài viết của DũngTech.Com được chia sẻ với các điều khoản có trong  giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Bản Quyền

Nếu như cá nhân hay tổ chức muốn phát hành lại bài viết ở website khác cần lưu ý để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Quy định sử dụng và chia sẻ bài viết

  1. Những cá nhân hay tổ chức muốn phát hành lại bài viết từ DũngTech vui lòng trích dẫn nguồn bài viết và dẫn link đến bài viết gốc để tránh bị khiếu nại.
  2. Bạn không được phép phát hành lại bài viết của chúng tôi với mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/ khách hàng dưới mọi hình thức.
  3. Bạn được phép sử dụng lại các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Nghiêm cấm các hành vi tự ý dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác nếu chưa có sự chấp thuận từ DũngTech.

Chúng tôi hoàn toàn không muốn khiếu nại bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào nếu như chấp hành đúng quy định này. Chính vì thế rất mong những cá nhân hay tổ chức hãy hiểu thiện chí của chúng tôi.

Neil.9 | DũngTech.Com