Tab Preview là một tính năng thử nghiệm trên trình duyệt Chrome Canary, cho phép người dùng xem liên kết và một phần nội dung của trang web thông qua ảnh thu nhỏ (thumbnail) khi trỏ chuột lên tab mới mở. Hiện tại bạn đã có thể sử dụng tính năng năng này với phiên bản Chrome 75, nhưng không được kích hoạt sẵn và cần tùy chỉnh trong chrome://flags nhé.

Kích hoạt tính năng Tab Preview trên trình duyệt Chrome

Trên công cụ tìm kiếm trong chrome://flags, bạn nhập vào từ khóa Tab Hover Card > kích hoạt hai mục #tab-hover-cards#tab-hover-card-images > nhấn vào trình đơn (Default) rồi chọn Enable.

Kích hoạt tính năng Tab Preview trên trình duyệt Chrome​Lưu ý rằng sau khi thay đổi thiết lập mặc định, bạn cần khởi động lại trình duyệt (nhấn nút Relaunch Now) hoặc tắt đi bật lại thủ công để áp dụng các thay đổi mới trong cài đặt nhé.

Kích hoạt tính năng Tab Preview trên trình duyệt Chrome
Chia sẻ những gì bạn biết, sẽ có người khác chia sẻ cho bạn nhiều hơn...