Bạn đã bao giờ gặp các vấn đề liên quan tới Facebook chưa? Điển hình như là tài khoản bạn bị Report, bị mất, đổi thông tin cá nhân, Checkpoint… Vậy để làm sao bạn có thể giải quyết được vấn đề này! Nhiều bạn nếu chưa có kinh nghiệm sẽ mất tài khoản, thuê một bên thứ 3 để kháng nghị Facebook với các vấn đề bạn đang gặp phải.

Để giải quyết nhanh vấn đề cũng như bạn có thể tự tay làm được thì bài viết này mình sẽ liệt kê các Link kháng nghị với Facebook. Khi bạn gặp trường hợp nào thì bạn hãy vào Link bên dưới đó để giải quyết vấn đề nhé.

Tất tần tật về các Link kháng nghị với Facebook

Để tìm nhanh nhất điểm giải quyết vấn đề của các bạn là ấn tổ hợp phím “Ctrl + F” và gõ một vài từ khóa để tìm cho nhanh vì danh sách khá dài nhé.

1/ Chat với Support:

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

2/ Gửi kiến nghị cho Facebook:

www.facebook.com/help/127103474099499

3/ Đổi tên người dùng (URL) cho Page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

4/ Yêu cầu gộp Trang:

www.facebook.com/help/249601088403018

5/ Link Kháng đổi tên Trang:

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

6/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

7/ Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

8/ Vấn đề về đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

9/ Check 20% text:

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

10/ Đề nghị nâng ngưỡng:

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

11/ Tài khoản Profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

12/ Báo cáo tài khoản mạo danh:

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

13 Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

14/ Kháng không được phê duyệt quảng cáo:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

15/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ:

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

16/ Kháng bị đá thẻ:

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

17/ Hồi sinh Group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

18/ Bỏ block Link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

19/ Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách:

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

21/ Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

22/ Treo phương thức thanh toán:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

23/ Không tìm thấy trang trên Facebook:

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

24/ Tháo Captcha cho Link:

www.facebook.com/business/resources

25/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

26/ Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

27/ Hỗ trợ nhà quảng cáo:

www.facebook.com/business/resources

28/ Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

29/ Trung tâm trợ giúp:

www.facebook.com/help

30/ Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

31/ Kháng nghị:

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Email: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

32/ Xin Nâng ngưỡng:

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

33/ Chat Support:

https://www.facebook.com/business/resources

34/ Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

35/ Báo cáo vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

36/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân:

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

37/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện:

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

38/ Confirm Your Identity With Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

39/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa:

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

40/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

41/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản:

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

42/ Data Policy Questions:

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

43/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

44/ California’s Shine the Light law:

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

45/ Data Policy Questions:

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

46/ Thay đổi tên chuẩn:

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

47/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

48/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

49/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

50/ Report Pages that Disappeared:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

51/ Report an Ad:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

52/ Bank Account Payments:

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

53/ Disabled Ad Account Help:

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

54/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo:

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

55/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

56/ Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

57/ Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

58/ Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

59/ Report an Issue with Chat Disconnections:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

60/ Report an Issue with Search:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

61/ Report an Issue with Notifications:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

62/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư:

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

63/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật:

https://www.facebook.com/whitehat/report/

64/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng:

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

65/ Privacy Rights – Video Removal Request:

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

66/ Report an Issue with Facebook on Mobile:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

67/ Report an Unavailable Group or Event:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

68/ Gọi điện tới Facebook theo số:

PhoneNumber: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

69/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

70/ Hợp nhất các trang trùng lặp:

https://www.facebook.com/pages/merge/

71/ Phản hồi của bạn về trang:

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

72/ Mentions Verification Request:

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

73/ Báo cáo tài khoản giả mạo:

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

74/ Yêu cầu tưởng nhớ:

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

75/ Mẫu báo cáo bản quyền:

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

76/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

77/ Must Log In To See This Page Error:

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

78/ Invalid Email Address Error:

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

79/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

80/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

81/ Page Promotion Help:

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

82/ Ads Payments Inquiry:

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

83/ Report an Underage Child (South Korea & Spain):

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

84/ Report Content Lost During Reactivation:

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

85/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

86/ Report an Issue with Video Playback:

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

87/ Chat Appears Turned Off for Friends:

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

88/ Report a Page Unavailable Error:

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

89/ Your Feedback About Places:

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

90/ Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

91/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

92/ Tên không được chấp nhận:

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

93/ Disabled – Ineligible:

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

94/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn:

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

95/ Xác minh tên của bạn:

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

96/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân:

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

97/ Xác minh tên Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

98/ Đổi tên Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

99/ Report bệnh tật:

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

100/ Report Die:

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

101/ Report S.E.X

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

102/ Xác nhận danh tính khi bị Check ảnh hoặc bắt up CMND:

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

103/ Ads Payments Inquiry:

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

104/ Xác nhận thông tin cá nhân:

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

105/ Block do không đủ tiêu chuẩn sử dụng Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

106/ Block do ăn vé tên giả:

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

107/ Verify lại Account:

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

108/ Đổi ngày sinh: 

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

109/ Give Us Feedback About a Facebook Feature:

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

110/ Give feedback or report that something is broken: Photos

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

111/ Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration:

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

112/ Your Feedback About Facebook for Every Phone:

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

113/ Must Log In To See This Page Error:

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

114/ Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest;

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

115/ Verified badge Một số nước vào được:

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

116/ Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information:

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

117/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

118/ Facebook Ads Guide:

https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

119/ Advertising Policies:

https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

120/ Image Text Check:

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

122/ The Facebook stickers program:

Email: stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

123/ Personal Data Requests:

Email: datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

124/ Facebook Research Team:

Email: fbsurvey@fb.com

125/ Facebook Advertising Support:

Email: fbadsupport@fb.com

126/ Business Manager Invoicing Application:

Email: adaccountcreationsea@fb.com

127/ Access Access Restricted (Bad IP)

https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Bị hạn chế IP – IP bị chặn

128/ Submit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology:

https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

129/ Facebook Ads API Standard Access Application:

https://www.facebook.com/business/standardadsapi

130/ Personal Data Requests:

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

131/ Request Access to the Mobile Partner Portal:

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

132/ Accounts Account Disabled – Ineligible:

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

133/ Account Disabled – Ineligible:

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

134/ Account Disabled – Ineligible:

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

135/ Disabled – Multiple Accounts:

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

135/ Account Disabled – 13 Underage:

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

136/ Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook:

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

137/ Report an Impostor Account:

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

138/ My Personal Account is Memorialized:

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

139/ My Personal Account was Disabled:

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

140/ Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

141/ Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID:

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

142/ Account Disabled – Confirm Your Identity:

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

143/ Report a Login Issue:

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

144/ Account Disabled – Help Us Confirm Your Name:

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

145/ Changing Your Name:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

146/ Report an Underage Child (South Korea & Spain):

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

147/ Child Data Request:

https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên

148/ Report an Underage Child:

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account dưới 13 tuổi

149/ Request Help with Your Child’s Ads Settings:

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

150/ Personal Data Requests:

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

151/ Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person:

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

152/ Emorialization Request:

https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

153/ Requesting Content From a Deceased Person’s Account:

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

154/ Special Request for Deceased Person’s Account:

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

155/ Didn’t Receive Confirmation Email:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

156/ Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email | Email Address Already in Use:

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email bị người khác sử dụng

157/ Email Address Already Taken:

https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

158/ Profile Pictures on the Login Page:

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

159/ Security Checks Preventing Login: 

https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

160/ Report an Issue with Facebook Mobile Texts:

https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

161/ Report an Issue with Facebook on Mobile: 

https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

162/ Changing Your Language-Specific Name: 

https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

163/ Report an Issue with Verifying Your Account: 

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

164/ Report a Privacy Rights Violation: 

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

165/ Privacy Rights – Photo Removal Request: 

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

166/ Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh:

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

167/ Privacy Rights – Video Removal Request: 

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

168/ Quyền riêng, yêu cầu video:

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

169/ Request Help with Your Child’s Ads Settings: 

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

170/  Pages & Ads Request a Page Name Change: 

https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

171/ Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn: 

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

172/ Yêu cầu Hợp nhất Trang: 

https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

173/ Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn: 

https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

174/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn: 

https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

175/ Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn: 

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

176/ Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang: 

https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

177/ Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn:

https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

178/ Khiếu nại một trang không công bố:

https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

179/ Khiếu nại vi phạm chính sách trang: 

https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

180/ Trang không xuất hiện trong tìm kiếm:

https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

181/ Phản hồi của bạn về Trang: 

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

182/ Báo cáo trang bị tấn công: 

https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

183/ Trang web hoặc nội dung bị chặn: 

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

184/ Appeal Page Name Change Request: 

https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

185/ Page Promotion Help: 

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

186/ Your Feedback about Pages Insights: 

https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

187/ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights:

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

188/ Copyright Report Form: 

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

189/ Báo cáo vi phạm bản quyền:

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

190/ Trademark Report Form: 

https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

191/ Báo cáo vi phạm thương hiệu:

https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

192/ Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn:

https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065

193/ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other: 

https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

194/ Directory of Intellectual Property Offices: 

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

195/ Get Facebook Payments Support:

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

196/ Disabled Payments Support:

https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Còn yếu tố quan trọng cuối cùng nữa là phải tuỳ vào độ Đẹp trai – Xinh gái của bạn nữa nhé ^ ^. Chúc bạn thành công.

Chia sẻ những gì bạn biết, sẽ có người khác chia sẻ cho bạn nhiều hơn...